Informacje o naborze Singing Europe 2016

Nabór do projektu: Polski Narodowy Chór Młodzieżowy na Singing Europe 2016


plansza_SE_2

Najsłynniejsze piosenki europejskie

 

Wrocław 19-24.07.2016, dyrygent: Agnieszka Franków-Żelazny

 

Zgłoszenie

– kandydatami do Chóru w trakcie Singing Europe mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:

• członkowie polskich chórów, uczniowie, studenci lub absolwenci wydziałów wokalnych szkół/akademii muzycznych,

• osoby uczestniczące w co najmniej jednej z sesji edukacyjnych w latach 2013-2016 lub osoby chcące zostać członkiem PNChM na potrzeby tego projektu*,

• osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,

Nie obowiązuje limit wieku (18-26). Osoby uczestniczące w PNChM w którejś z wcześniejszych edycji nie muszą przesyłać nagrań!
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016!

Osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w PNChM:

nagranie wideo zawierające jeden utwór. Długość nagrania nie może trwać dłużej niż 5 minut. Nagranie wideo powinno być załadowane do jednego z serwisów do przechowywania danych (np. Dropbox, OneDrive, Box, Dysk Google, WeTransfer).

rekomendację – dokument elektroniczny, skan (zdjęcie/pdf) – należy przesłać załadować do jednego z serwisów do przechowywania danych (np. Dropbox, OneDrive, Box, Dysk Google, WeTransfer), najlepiej do tego samego katalogu, w którym znajduje się załadowane wcześniej nagranie. W formularzu w polu „rekomendacja” należy wpisać imię, nazwisko i funkcję osoby rekomendującej (dyrygent chóru lub nauczyciel śpiewu). Dokument musi zawierać kontakt mailowy i telefoniczny do osoby polecającej oraz informacje: na temat kompetencji wokalnych, ogólnomuzycznych i poziomu zaangażowania w pracę osoby kandydującej.

– nagrania i rekomendacja muszą być dostępne w stanie niezmienionym co najmniej do 3 lipca 2016,

– na stronie www.pnchm.pl należy wypełnić formularz zbierający dane potrzebne do przeprowadzenia przesłuchań,

– linki do nagrań i rekomendacji należy podać w formularzu.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016!

Informacje dodatkowe i pytania

W przypadku pytań dotyczących projektu „PNChM na Singing Europe 2016” prosimy o kontakt mailowy z organizatorami Singing Europe: se@nfm.wroclaw.pl.