POLSKI NARODOWY CHÓR MŁODZIEŻOWY

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy to projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do śpiewającej młodzieży między 18. a 26. rokiem życia: do uczniów i studentów wydziałów wokalnych szkół i akademii muzycznych oraz do najlepszych śpiewaków polskich chórów. Jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Narodowe Forum Muzyki. Powstał w 2013 r. jako niezależny dwumodułowy projekt szkoleniowy dedykowany śpiewakom i dyrygentom. Od 2015 r. jest częścią projektu Akademia Chóralna.

SESJE EDUKACYJNE
Każda edycja PNChM obejmuje dwie 7–10-dniowe sesje poświęcone określonemu tematowi. W ramach poszczególnych sesji odbywają się próby kwartetowe, sekcyjne oraz tutti, a także indywidualne lekcje śpiewu, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach. Wszystkie te działania wieńczy koncert, podczas którego młodzież może zaprezentować efekty swojej pracy. Zawsze jedna z sesji edukacyjnych jest poświęcona programowi a cappella, a druga – pracy nad dziełem wokalno-instrumentalnym, przygotowywanym wraz z profesjonalną orkiestrą. Cechą charakterystyczną projektu jest zapraszanie do współpracy przy kolejnych edycjach każdorazowo innych dyrygentów gościnnych i nauczycieli śpiewu z Polski i zagranicy. Młodzież ma dzięki temu możliwość pracy z największymi autorytetami muzycznymi. W trakcie trwania każdej z edycji bierze również udział w projektach koncertowych nieuzupełnionych o elementy edukacyjne. Dzięki temu wykorzystuje w praktyce wiedzę zdobytą podczas sesji PNChM i uczy się samodzielnie przygotowywać do wykonania koncertu, a tym samym może sprawdzić się w profesjonalnym świecie muzycznym. Niewątpliwym walorem projektu jest jego ogólnopolski zasięg – zarówno jeśli chodzi o rekrutację młodych artystów, jak i miejsca koncertów i sesji.

KADRA
W dotychczasowych edycjach młodzież pracowała pod batutą takich dyrygentów, jak: jak Paul McCreesh, Jacek Kaspszyk, Andrzej Kosendiak, Benjamin Bayl, Jacek Sykulski, Werner Pfaff, Benjamin Shwartz, Christoph Poppen, Roger Treece czy Marcin Wawruk.
Nad przygotowaniem wokalnym śpiewaków czuwali Katarzyna Oleś-Blacha, Agnieszka Rehlis, Ewa Vesin, Anna Lubańska, Jarosław Bręk, Marta Brzezińska, Nicholas Mulroy, Marek Bałata, Karolina Pasierbska, Sisi Handler, Anna Mikołajczyk, Ewa Marciniec, Derek Welton, Tom Williams, Eamonn Dougan, Robert Nakoneczny, Richard Bannan, Dominic Peckham, Tori Longdon, Joanna Tomlinson, Robert Evans i Rebecca Lodge, a wykłady prowadzili Jan Miodek, Marek Dyżewski, Marta Kierska-Witczak, Jolanta Szybalska-Matczak, Bartłomiej Madejski, Artur Tworek, Małgorzata Pawłowska, Olga Ksenicz, Tomasz Sztonyk, Małgorzata Szeptycka, Anna Krotoska, Małgorzata Szczerbowska, Joanna Misiek-Zbierska, Ryszard Daniel Golianek, Małgorzata Rudnicka, Cezary Morawski, Mikołaj Rykowski, Roger Treece, Marek Bałata, Natalia Stawicka, Bartłomiej Barwinek oraz Olaf Krysowski.

KONCERTY
W ciągu czterech edycji chór wystąpił w takich miastach, jak Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Ostrawa (Czechy), Katowice, Warszawa, Białystok, Łódź, Gdańsk, Malbork, Olsztyn, a także wziął udział w prestiżowych festiwalach Wratislavia Cantans oraz Singing Europe.