Warunki 2015

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Warunki uczestnictwa w naborze dodatkowym do sekcji tenorów – lipiec 2015

1. W naborze dodatkowym mogą wziąć udział być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
– członkowie polskich chórów lub uczniowie/studenci wydziałów wokalnych szkół/akademii muzycznych, śpiewający na co dzień głosem tenorowym,
– osoby pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (urodzeni między 1 stycznia 1989 a 31 grudnia 1997),
– osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
– osoby mogące uczestniczyć zarówno w sesji letniej (21-31 sierpnia 2015), jak i projekcie koncertowym (14-19 września 2015).

2. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w przesłuchaniach należy skontaktować się z nami pod adresem pnchm@nfm.wroclaw.pl oraz przygotować nagranie. Nagranie wideo musi być w ciągu ostatnich 12 miesięcy i musi zawierać dwa kontrastujące solowe utwory w tessiturze odpowiadającej głosowi tenorowemu (nie partie chóralne!). Długość nagrania obu utworów nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Wszystkie kolejne kroki zostaną przekazane drogą mailową.

3. Obowiązujące terminy:

Przyjmowanie zgłoszeń pod adresem pnchm@nfm.wroclaw.pl oraz czas na przygotowanie nagrania – 26 czerwca – 13 lipca 2015.
Informacja o kwalifikacji – po 15 lipca.

Skrócony plan sesji letniej i projektu koncertowego we wrześniu – TUTAJ
Harmonogram najbliższej sesji – sesji letniej – TUTAJ

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy.


 

 

 

 

 


Warunki 2015

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy

Warunki uczestnictwa w edycji 2015

1. Członkami Chóru mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:
– członkowie polskich chórów lub uczniowie/studenci wydziałów wokalnych szkół/akademii muzycznych,
– osoby pomiędzy 18. a 26. rokiem życia (urodzeni między 1 stycznia 1989 a 31 grudnia 1997),
– osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
– osoby mogące uczestniczyć zarówno w sesji zimowej, jak i letniej.

2. Przesłuchania są dwuetapowe

1) Etap I: Wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie internetowej – do 30.10.2014 do godz. 23:59
2) Etap II: Udostępnienie nagrania wideo oraz rekomendacji dyrygenta chóru lub nauczyciela śpiewu – od 1.11.2014 do 1.12.2014

3. Nagranie wideo musi być wykonane w 2014 roku i musi zawierać dwa kontrastujące solowe utwory w tessiturze odpowiadającej głosowi do którego składany jest formularz (nie partie chóralne!). Długość nagrania obu utworów nie może trwać dłużej niż 10 minut. Nagranie wideo powinno być załadowane do jednego z serwisów do przechowywania danych (np. Dropbox, SkyDrive, Box, Dysk Google). Link do nagrania należy podać w formularzu. W pierwszym etapie następuje jedynie wypełnienie formularza, bez konieczności przesyłania nagrań i rekomendacji.

4. Rekomendację – dokument elektroniczny, skan (zdjęcie/pdf) – należy przesłać załadować do jednego z serwisów do przechowywania danych (np. Dropbox, SkyDrive, Box, Dysk Google), najlepiej do tego samego katalogu, w którym znajduje się załadowane wcześniej nagranie. W formularzu w polu „rekomendacja” należy wpisać imię, nazwisko i funkcję osoby rekomendującej (dyrygent chóru lub nauczyciel śpiewu). Dokument musi zawierać kontakt mailowy i telefoniczny do osoby polecającej oraz informacje: na temat kompetencji wokalnych, ogólnomuzycznych i poziomu zaangażowania w pracę.

5. Członkowie Chóru otrzymają odpowiednio wcześniej pocztą materiał nutowy, z którego powinni być przygotowani w momencie przyjazdu.

6. Członkowie Chóru na indywidualnych lekcjach śpiewu będą pracować w trakcie sesji nad przygotowanymi samodzielnie utworami solowymi.

7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: trzy posiłki dziennie oraz zakwaterowanie podczas sesji.

8. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z wzięciem udziału w przesłuchaniach wideo – nagrania i ich odpowiednie dostarczenie należy zorganizować we własnym zakresie.

9. Uczestnik ma obowiązek wziąć udział w projekcie koncertowym, który zostanie ogłoszony nie później niż 60 dni przed terminem jego realizacji.

10. Szczegółowe warunki współpracy będą znajdowały się w regulaminie, którego treść zostanie podana do wiadomości i akceptacji po zakończeniu przesłuchań wideo, a przed ogłoszeniem ostatecznego składu PNChM 2015.

11. Obowiązujące terminy

Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń: 30 czerwca 2014
Termin rejestracji zgłoszeń: do 30 października 2014 do godz. 23:59
Przesyłanie nagrań i rekomendacji: 1 listopada – 1 grudnia 2014
Informacje o kwalifikacji: 15 grudnia 2014

12. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.