Program edycji 2014

Seminarium dla Dyrygentów

23 – 29 marca 2014
29 sierpnia – 7 września 2014


Seminarium dla Dyrygentów:

 • Odbywa się w czasie sesji wiosennej i letniej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego,
 • Skierowane do młodych dyrygentów chcących rozwijać swoje umiejętności.

W sesji letniej (29 sierpnia – 7 września 2014) przewidziane są zajęcia:

 • wykłady i seminaria ze specjalistami w swoich dziedzinach, w tym z artystami prowadzącymi warsztaty dla chóru (dyrygentami, wokalistami):
  • warsztaty dykcyjne (Małgorzata Szczerbowska, Anna Krotoska)
  • wykład „Mater dolorosa w pieśni i poezji” (Marek Dyżewski),
  • wykład „Całym sobą był w sztuce. O Karolu Szymanowskim” (Małgorzata Pawłowska),
  • wykład „Najważniejsze zjawiska fonetyczne współczesnej polszczyzny” (Jan Miodek),
  • wykład dla dyrygentów „Rola chórmistrza w przygotowaniu dzieła wokalno-instrumentalnego” (Agnieszka Franków-Żelazny),
 • zajęcia z dyrygowania utworami przygotowanymi przez chór (utwory inspirowane folklorem polskim – Jolanta Szybalska-Matczak, Szymanowskiego Stabat Mater i III Symfonia – Sławek A. Wróblewski)
 • lekcje śpiewu ze śpiewakami z Polski i zagranicy (Joanna Bywater, Rebecca Lodge, Robert Evans, Rafał Bartmiński)
 • warsztaty psychologiczne związane z tematyką prowadzenia chóru – „Chwaląc – nie osłabiać, karząc – nie niszczyć. Skuteczna komunikacja i motywowanie. Specyfika pracy z młodzieżą.” (Joanna Misiek-Zbierska, Małgorzata Rudnicka),
 • hospitacje prób kwartetowych, sekcyjnych, tutti Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego oraz hospitacje prób tutti Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej i Chóru Filharmonii Wrocławskiej
 • „studium przypadku” – zajęcia polegające na wymianie doświadczeń między dyrygentami,
 • spotkanie z Benjaminem Schwartzem – dyrygentem gościnnym sesji letniej.