O nas

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy (PNChM) powstał w 2013 roku jako projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Narodowe Forum Muzyki. Dyrektorem artystycznym została pomysłodawczyni – Agnieszka Franków-Żelazny.

W latach 2013-2014 był edukacyjno-artystycznym, dwumodułowym projektem szkoleniowym. Pierwszy moduł stanowił chór, drugim modułem było seminarium dla dyrygentów – skierowane do czynnych dyrygentów do 40. roku życia.

Od roku 2015 Polski Narodowy Chór Młodzieżowy jest zespołem działającym w ramach Akademii Chóralnej, służącym edukacji śpiewającej młodzieży akademickiej w celu przygotowania do pracy w zawodowych zespołach.

Decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowemu Forum Muzyki zostały od 2015 roku powierzone programy Śpiewająca Polska oraz Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Oba te programy są prowadzone pod wspólną nazwą: Akademia Chóralna.

Pieczę nad całością i funkcję dyrektora programowego będzie sprawowała dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Więcej o samym PNChM można przeczytać w zakładce „O nas”.